ČaršijaNekategorisano

Javni poziv za nezaposlene osobe – VSS sa područja grada Gračanica za obavljanje stručnog osposobljavanja

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke stručne spreme evidentirane kod Biroa za zapošljavanje Gračanica, a koje nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme i položen stručni ispit da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora grada Gračanica.

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 41 nezaposlene osobe visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sljedećih zanimanja i to:

1.Profesor razredne nastave 4 lica koja se stručno osposobljavaju

2.Diplomirani pravnik 4 lica koja se stručno osposobljavaju

3.Diplomirani ekonomista 4 lica koja se stručno osposobljavaju

4.Profesor matematike 3 lica koje se stručno osposobljavaju

5.Diplomirani inženjer mašinstva 3 lica koja se stručno osposobljavaju

6. Diplomirani pedagog – psiholog 2 lica koja se stručno osposobljavaju

7.Profesor engleskog jezika 3 lica koja se stručno osposobljavaju

8. Profesor informatike 2 lica koja se stručno osposobljavaju

9. Diplomirani inženjer elektrotehnike 2 lica koja se stručno osposobljavaju

10. Nastavnik – Profesor njemačkog jezika 1 lice koje se stručno osposobljava

11. Profesor historije 1 lice koje se stručno osposobljava

12. Profesor geografije 1 lice koja se stručno osposobljava

13. Nastavnik tehničkog odgoja i informatike 1 lice koja se stručno osposobljava

14. Diplomirani socijalni radnik 2 lica koja se stručno osposobljavaju

15.Nastavnik historije i geografije 1 lice koja se stručno osposobljava

16. Nastavnik tjelesnog odgoja 3 lica koja se stručno osposobljavaju

17. Profesor filozofije i sociologije 1 lice koje se stručno osposobljava

18.Profesor hemije 1 lice koje se stručno osposobljava

19.Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 1 lice koje se stručno osposobljava

20. Diplomirani inženjer hemijske tehnologije 1 lice koje se stručno osposbljava

Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti:

1. Dokaz o završenoj VSS- diploma ili uvjerenje o diplomiranju.

2. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da se kandidat vodi na evidenciji nezaposlenih.

3. Potpisanu izjavu o prihvatanju uslova stručnog osposobljavanja i mjesta, odnosno pravnog 

   subjekta u koji bude raspoređen za obavljanje stručnog osposobljavanja.

4. Uvjerenje o prosjeku ocjena (za kandidate koji imaju prosjek 9,0 i više).

5. Obavještenje o prebivalištu (CIPS).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.

Javni poziv ostaje otvoren od 13.07.2020. godine do 21.08.2020. godine, a objaviti će se u sredstvima javnog informisanja (web stranica i oglasna ploča Grada Gračanica, Radio Gračanica, oglasna ploča Biroa za zapošljavanje).

Više informacija na Info pultu Gradske uprave Gračanica ili na web stranici gracanica.gov.ba

Slični postovi

Back to top button