ČaršijaNekategorisano

Javni poziv za nezaposlene osobe – VSS sa područja grada Gračanica za obavljanje stručnog osposobljavanja

Pozivaju se nezaposlene osobe visoke stručne spreme evidentirane kod Biroa za zapošljavanje Gračanica, a koje nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme i položen stručni ispit da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja u organu uprave i pravnim subjektima iz javnog i privatnog sektora grada Gračanica.

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 41 nezaposlene osobe visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica koji se vode na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, sljedećih zanimanja i to:

1.Profesor razredne nastave 4 lica koja se stručno osposobljavaju

2.Diplomirani pravnik 4 lica koja se stručno osposobljavaju

3.Diplomirani ekonomista 4 lica koja se stručno osposobljavaju

4.Profesor matematike 3 lica koje se stručno osposobljavaju

5.Diplomirani inženjer mašinstva 3 lica koja se stručno osposobljavaju

6. Diplomirani pedagog – psiholog 2 lica koja se stručno osposobljavaju

7.Profesor engleskog jezika 3 lica koja se stručno osposobljavaju

8. Profesor informatike 2 lica koja se stručno osposobljavaju

9. Diplomirani inženjer elektrotehnike 2 lica koja se stručno osposobljavaju

10. Nastavnik – Profesor njemačkog jezika 1 lice koje se stručno osposobljava

11. Profesor historije 1 lice koje se stručno osposobljava

12. Profesor geografije 1 lice koja se stručno osposobljava

13. Nastavnik tehničkog odgoja i informatike 1 lice koja se stručno osposobljava

14. Diplomirani socijalni radnik 2 lica koja se stručno osposobljavaju

15.Nastavnik historije i geografije 1 lice koja se stručno osposobljava

16. Nastavnik tjelesnog odgoja 3 lica koja se stručno osposobljavaju

17. Profesor filozofije i sociologije 1 lice koje se stručno osposobljava

18.Profesor hemije 1 lice koje se stručno osposobljava

19.Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije 1 lice koje se stručno osposobljava

20. Diplomirani inženjer hemijske tehnologije 1 lice koje se stručno osposbljava

Uz prijavu na Javni poziv kandidati trebaju dostaviti:

1. Dokaz o završenoj VSS- diploma ili uvjerenje o diplomiranju.

2. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da se kandidat vodi na evidenciji nezaposlenih.

3. Potpisanu izjavu o prihvatanju uslova stručnog osposobljavanja i mjesta, odnosno pravnog 

   subjekta u koji bude raspoređen za obavljanje stručnog osposobljavanja.

4. Uvjerenje o prosjeku ocjena (za kandidate koji imaju prosjek 9,0 i više).

5. Obavještenje o prebivalištu (CIPS).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti orginali ili ovjerene kopije.

Javni poziv ostaje otvoren od 13.07.2020. godine do 21.08.2020. godine, a objaviti će se u sredstvima javnog informisanja (web stranica i oglasna ploča Grada Gračanica, Radio Gračanica, oglasna ploča Biroa za zapošljavanje).

Više informacija na Info pultu Gradske uprave Gračanica ili na web stranici gracanica.gov.ba

Slični postovi

Back to top button
Idi na alatnu traku