Čaršija

Komus – Raspored odvoza krupnog i kabastog otpada

Babići, Malešići, Miričina

KOMUS, komunalno preduzeće Gračanica obavještava korisnike usluga o rasporedu odvoza krupnog otpada iz mjesnih zajednica Malešići, Miričina i Babići.

Kontejneri za odvoz krupnog otpada iz ovih mjesnih zajednica postavljaće se po slijedećem rasporedu:

  • Babići – 1. i 2.  juli;
  • Malešići – 3. i 4. juli;
  • Miričina – 5. i 6. juli.

Mole se stanovnici ovih mjesnih zajednica da  u navedene dane svoj krupni otpad uredno odlože u kontejnere.

NAPOMENA

Krupnim otpadom se smatraju čvrsti otpaci koji nastaju u stanovima, poslovnim prostorijama i slično, a koji se po svojoj veličini, količini ili postanku ne smatraju kućnim otpadom a naročito: kućanski aparati, namještaj, sanitarni uređaji, olupine vozila i njihovi dijelovi i slično.

Krupnim otpadom se NE smatraju opasni otpad, animalni otpad, građevinski otpad, šljaka od centralnog grijanja i za odvoz te vrste otpada plaća se posebna naknada.

Slični postovi

Back to top button