Događaji

Obavjestenje za odvoz krupnog otpada u Gračanici

Obavještavaju se građani Mjesne zajednice Gračanica, da će se u mjesecu martu i aprilu vršiti odvoz krupnog otpada prema sledećem rasporedu :

ZA NASELJA: DRAFNIĆI, PODGAJ, MALTA, PAŠALIĆI, VAROŠ I MEJDANIĆ u periodu od 20.03. – 27.03.2019. godine. Kontejneri će biti postavljeni na sledećim lokacijama:

1. Kukuruzovića sokak
2. Mejdanić
3. kod As-a
4. kod vode Babićkuša
5. Trepanići
6. Drafnići
7. Motka
8. Ulica 111.Gračaničke brigade
9. Ulica Hermana Gmeinera
10. Podgaj
11. Malta
12. u Pašalićima
13. Kotoruša

Obaveza građana je da krupni otpad odlaže u kontejnere postavljene na privremenim lokacijama u naseljima, u terminima kako je navedeno u Rasporedu odvoza krupnog otpada.

Upozoravamo da se krupnim otpadom ne smatraju: zemlja, šljaka, građevinski i sličan otpad, i da se odvoz istog vrši po posebnom zahtjevu i o trošku vlasnika. Odlaganje ovakve vrste otpada u kontejnere predstavlja prekršaj i isti će se sankcionisati od strane općinske inspekcije.

Slični postovi

Back to top button