VijestiVijesti

Premijer Irfan Halilagić sa saradnicima posjetio bolnicu i sud u Gračanici

Realizacija investicija u zdravstvenim i pravosudnim institucijama na području Gračanice i Doboj Istoka bila je povod za današnju posjetu delegacije Vlade Tuzlanskog kantona JZU Opća bolnica ”dr. Mustafa Beganović” Gračanica i Općinskom sudu u Gračanici.

Premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću, ministrici pravosuđa i uprave Nataši
Marošević i sekretaru ministarstva zdravstva Meliki Saračević je prezentirana realizacija projekata koje je finansirala Vlada Tuzlanskog kantona, a koji za cilj imaju povećanje kapaciteta, uvođenje novih medicinskih usluga i povećanje nivoa pružanja postojećih usluga ove javne zdravstvene ustanove.

„Prošle i ove godine Vlada Tuzlanskog kantona je, razumijevajući stanje u oblasti
zdravstva i neophodnost hitnog intervenisanja u ovoj oblasti, za sanaciju stanja i unaprjeđenje
zdravstvene zaštite, Općoj bolnici u Gračanici osigurala ukupno oko 350.000 KM. Danas smo
tu da vidimo kako napreduju planirane nabavke i radovi, te šta je to i u kojem smjeru trebamo
ubuduće djelovati. Također, Upravi bolnice, ali i svim uposlenicima želimo pružiti podršku u
njihovim aktivnostima, a koje u konačnici želimo da rezultiraju boljom zdravstvenom
zaštitom i njegom svih građana koji gravitiraju, odnosno koriste usluge ove zdravstvene
ustanove“, kazao je premijer Halilagić, akcentirajući da će Bolnica imati podršku Vlade, ali
da građani moraju osjetiti povećanje kvaliteta zdravstvenih usluga koje Bolnica pruža.

Vršilac dužnosti direktora Bolnice Zijad Merdanović je premijera upoznao da je iz
sredstava Vlade Tuzlanskog kantona Bolnica u Gračanici nabavila neophodnu opremu koja
znatno poduže nivo zdravstvene zaštite i usluga koje Bolnica nudi građanima koji koriste
njene usluge, a to su prije svih građani Gračanice, Doboj Istoka i Gradačca.

Između ostalog su se izdvaja nabavka automatizovanog aparata za bakteriološke i
mikrobiološke analize, automatizovani imunohemijski analizator, automatizovani biohemijski
analizator, te hematološki analizator sa opcijom za retikulocite i tjelesne tekućine. Osim
navedenog sredstvima Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Bolnica je pomognuta u procesu
informatizacije svog poslovanja. Sve ovo ima direktne implikacije i donosi koristi za naše
pacijente“, kazao je direktor Merdanović, ta premijera i delegaciju Vlade upoznao da Bolnica
uspješno realizira i projekte u okviru Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja
Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.

Nakon posjete Bolnici, delegacija Vlade posjetila je i Općinski sud u Gračanici. Prošle
godine, za određena investicijska ulaganja i nabavku opreme, a prema iskazanim potrebama
Suda, izdvojeno je oko 40.000 KM. Predsjednica Suda Meliha Hadžihasanović je delegaciju
Vlade i načelnika Bratića upoznala sa radom suda, ali i izazovima s kojima se Sud susreće, a
na koje mora dati adekvatan odgovor.

EON

„Ove godine za kapitalne investicije u oblasti pravosuđa Vlada Tuzlanskog kantona
planirala je ukupno nešto manje od milion KM. Kada je u pitanju Sud u Gračanici, dobili smo
i odobrili njihov zahtjev za rekonstrukciju ogradnog zida, za što su sredstva već odobrena i bit
će uskoro i operativna“, kazala je ministrica Marošević ističući da se nada da će svi
investicijski projekti u konačnici rezultirati povećanjem stepena ažurnosti u radu i odlučivanju
sudova, a što će u konačnici biti i direktna korist za građane Tuzlanskog kantona, zbog kojih
sve javne institucije i postoje.

Slični postovi

Back to top button