VijestiVijesti

OBAVJEŠTENJE za odvijanje saobraćaja i parkiranje u dane vašera

U dane: srijeda 8. četvrtak 9. i petak 10. novembra 2023. godine će se održati tradicionalni gračanički vašer na:

 – lokaciji Centar u ulicama: Alije Izetbegovića, Ahmet paše Budimlije, na dijelu ulice 22. Divizije (od zgrade petospratnice do zgrade „Tehnozada” koja će biti poprečno zatvorena na raskrsnici kod Tehnozada) i po potrebi u ulici Kej Fridriha Foglara, te na pijaci, kada se dozvoljava postavljanje štandova i prodaja na prostoru zone vašera u vremenu od 06,00 do 22,00 sati,

– lokaciji plato Bazen pored Dvorane (objekta u izgradnji) gdje će se organizovati zabavne igre je a sve prema Programu organizatora JP „KOMUS“ d.o.o. iz Gračanice.

 Samo u srijedu 8. novembra će se organizovati vašer-stočna pijaca na lokaciji „STANKOVE BARE“ pored magistralnog puta u MZ Stjepan Polje u vremenu od 06,00 do 16,00 sati, prema programu JP „KOMUS“ d.o.o. Gračanica.

U dane vašera na području MZ Gračanica će organizaciju parkiranja i naplatu naknade za parkiranje na određenim lokacijama-parkinzima vršit inkasanti „ORVI-COMERC“ d.o.o. Gračanica prema Programu.

Saobraćajni tok i parkiranje za dane 7, 8, 9 i 10. novembar kada se organizuje vašer, tako da će u dane vašera neke ulice biti zatvorene za odvijanje saobraćaja, a organizator vašera će postaviti zapreke i znakove koje važe za sve učesnike saobraćaja, osim za vozila vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP Komus d.o.o., kako slijedi:

EON

Saobraćajni tok:

-od dana 7.novembra (dan uoči vašera) od 14,00 sati do 10.novembra do 24,00 sata će biti zatvorena ulica Ahmet paše Budimlije odnosno od kružnog toka „SKVER“ cijelom dužinom do raskrsnice sa ulicom Potok mahala, te će biti zabrana skretanja lijevo iz pravca ulice Kej Fridriha Foglara a kretanje vozila će biti usmjereno na most Skver i izlaz na ulice koje su u sastavu Regionalnog puta.

Saobraćaj za vozila oko kružnog toka se u dane vašera zatvara, tako da neće biti kretanja vozila ka ulici Ahmet paše Budimlije i ulici Bosanskih kraljeva a saobraćaj se usmjerava na most Skver i izlaz na regionalni put, zbog izbjegavanja gužve i omogućavanje kretanja velikog broja pješaka, ali će se omogućiti kretanje za vozila vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP „Komus“ d.o.o. Gračanica, te vozila ulaz-izlaz za pristup parcelama „Vodovoda“ i „Sagra“ (bivši vlasnik Saš komerc) iz pravca ulice Bosanskih kraljeva.

-od dana 7. novembra do 10. novembra će se za saobraćaj vozila zatvoriti ulaz na most Skver iz oba pravca skretanja sa regionalnog puta na most Skver prema kružnom toku.

-od dana 7. novembra do 10. novembra će se zatvoriti dio kružnog toka i kretanje saobraćaja iz ul. Bosanskih kraljeva usmjetiti na ul. Muhameda Seida Mašića koja će u dane vašera biti jednosmjerna sa zabranom parkiranje, kao i dio ulice Stubo koji će biti jednosmjerna ulica sa zabranom parkiranja, a sve do spoja sa raskrsnicom Potok mahala iz koje će biti zabranjeno skretanje u ulicu Stubo.

– dalje se saobraćaj odvija od raskrsnice sa ulicom Potok Mahala i ulicom 22. Divizije sve do spoja sa ulicom Hazima Vikala, te se preko iste saobraćaj usmjerava na ulicu Hadži-Kadijinu i ulicu 111. Gračaničke brigade prema raskrsnici kod Bosanskog kulturnog centra odakle se regulisanje saobraćaja odvija uobičajeno.

– Snadbijevanje zone vašerišta odnosno ulice Alije Izetbegovića vršit će se iz ulice 22. Divizije i ulice Kej Fridriha Foglara,

Strogo zabranjeno postavljanje štandova, zaustavljanje i parkiranje vozila u prolaz pored „Medrese“, prolaz pored „centralnog parka“ i prolaz pored zgrade „Ozrenka-džamije“ zato što će se ti prolazi koristiti kao požarni putevi.

Strogo zabranjeno postavljanje štandova, zaustavljanje i parkiranje vozila u pješački prolaz pored džamije, robne kuće bez odobrenja .

Strogo zabranjeno postavljanje štandova, zaustavljanje i parkiranje vozila pored magistralnog puta na lokaciji Stankove gdje će se organizovati vašer-stočna pijaca, a organizator vašera će postaviti zapreke i znakove.

Na svim prolazima, pristupnim i požarnim putevima dozvoljen prolaz samo vozilima vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP Komus.

 Parkiranje: Za parkiranje vozila u dane održavanja tradicionalnog gračaničkog vašera 2023.god. će se koristiti parkirališta po Odluci o javnim parkiralištima na području općine Gračanica i po Odluci o za odvijanje saobraćaja i parkiranje u dane vašera.

Za parkiranje vozila će se  koristit sljedeći prostori a naknada za parkiranje na lokacijama određenim za parkiranje po Odluci o javnim parkinzima (a to su: dio u ul.22 divizije, u ul.Kej Fridriha Foglara, u ul.Bosanskih kraljeva, u ul.Riječka I, u ul.Riječka II i van ul.Armije RBiH-preko puta crkve), u dane vašera će se primjenjivati cijena u iznosu od 5,00 KM, a cijena dnevne karte je u iznosu 10,00 KM.

U ulici 22.divizije, ulici Kej Fridriha Foglara i ulici Riječka u dane vašera neće raditi parkomati, a organizacija parkiranja i naplate naknade za parkiranje će vršiti inkasanti.

U dijelu ulica gdje je planirano parkiranje vozila za učesnike vašera (koji će prilikom parkiranja pokazati odobrenje za rad u dane vašera) će platiti odmah 3 (tri) puta dnevnu kartu koje će važiti za sva 3 (tri) dana vašera.

 Svi učesnici i posjetioci su dužni kupljenu kartu istaknuti na vidnom mjestu na šoferšajbi vozila sa suvozačeve strane vozila, kako bi interna kontrola mogla izvršiti kontrolu rada inkasanata i poštivanje pravila ponašanja  učesnika i posjetioca vašera.

Za vozila koja se ne budu pridržavala uputstva, a u ul.22.divizije bez Rješenja za rad u dane vašera će se primjeniti mjera blokiranje i odvoz vozila uz naplatu naknade nastalih troškova.

U ulici Ahmet paše Budimlije parkomat se neće koristiti u dane vašera jer nema parkiranja u ulici koja je u zoni vašerišta.

Naknada za parkiranje na lokacijama određenim za parkiranje prema Odluci o odvijanju saobraćaja i parkiranje u dane vašera (dio u ul.111 brigade-uz zid rukometnog igrališta ,na gornjem dijelu rukometnog igrališta,u ul.Maleziska sa lijeve strane, u ul.Patriotske lige-ispred stadiona, dio ul.M.M.Bašeskije, PKSC Bazen za automobile, po potrebi i duge određene i organizovane površine) će se primjenjivati cijena u iznosu od 5,00 KM. 

Za parkiranje autobusa iz drugih krajeva će se koristiti samo:

-parking prostor na lokaciji nove autobuske stanice, dogovor sa vlasnicima (koji će organizovati parkiranje i naplatu naknade u svoju korist) i

-parking prostor na lokaciji ispod TC ETNA-parcela gdje je bio Sajam privrede, (organizaciju će preuzeti ORVI-COMERC d.o.o.Gračanica),

-a na drugim lokacijama je zabranjeno parkiranje autobusa što će kontrolu vršiti predstavnici ORVI-COMERC d.o.o.Gračanica i predstavnici PS Gračanica i primjenjivati mjere za prekršaje, a sve u cilju da bi omogućili parkiranje automobila na više lokacija.

Za parkiranje će se primjenjivati cijena u iznosu od 10,00 KM za minibuse, a cijena u iznosu od 15,00 KM za autobuse.

Autobusi iz svih krajeva u dane odvijanja vašera mogu samo biti u prolazu kroz zonu Centra (dio regionalnog puta) ali je zabranjen ulazak u zonu Centra zbog zagušenja saobraćajnog toka i nemogućnosti okretanja.

Svi autobusi iz drugih krajeva mogu ispustiti i primiti putnike na lokaciji:

– za posjetioce iz drugih krajeva BiH koji u Grad Gračanicu dolaze preko magistralnog puta Doboj Tuzla, mogu ispustiti i primiti putnike na lokaciji:

-nove autobuske stanice sa koje će imati mogućnost korištenja gradskog prevoza te doći do centra-zone vašerišta i povratka do lokacije nove stanice,

– bus stajalište kod LIDE, prije kružnog toka kod Doma zdravlja, da ispuste/prime putnike, sa ograničenim zadržavanjem do 15 minuta,pa odlazak na Parking za autobuse na ove dvije lokacije,

-za posjetioce iz drugih krajeva BiH koji u Grad Gračanicu dolaze preko Regionalnog puta Gračanica Srnice, mogu ispustiti i primiti putnike na lokaciji:

– proširenje na ulazu u „općinski park“, odnosno proširenje preko puta Crkve, da ispuste/prime putnike, sa ograničenim zadržavanjem do 15 minuta,pa odlazak na Parking za autobuse, (na ovoj lokaciji će u dane vašera biti zabranjeno parkiranje drugim vozilima).

 Na svim prostorima planiranim za parkiranje i naplatu naknade za parkiranje će organizatori obavezno istaknuti tablu parking prostor i cijenu naknade za parkiranje.

Odluka o odvijanju saobraćaja i parkiranju je dodostavljena određenim organizatorima i PS Gračanica zbog pripreme za zatvaranje ulica i postavljanje saobraćajne signalizacije.

 Molimo građane da se pridržavaju postavljene signalizacije, jer će biti pojačane mjere kontrole poštivanja Odluke o odvijanju saobraćaja u dane vašera, da nebi došlo do zagušenja saobraćajnog toka u dane vašera, te da u svakom momentu bude omogućen prolaz i prilaz za vozila vatrogasne službe, vozila hitne pomoći, vozila policije i vozila JP Komus d.o.o..“

Slični postovi

Back to top button