VijestiVijesti

Od danas prijave na Javni poziv za selekciju energetski siromašnih domaćinstava

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike raspisalo je Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije tekućeg transfera drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize.

Svrha Programa mjera podrške je ublažavanje negativnih posljedica globalne ekonomske krize, koje su izazvale poskupljenja energenata u grijnoj sezoni 2022/2023. godina, te dodatno opteretile kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj koji se kroz provedbu Programa mjera podrške želi postići je osiguranje minimuma financijske podrške za najmanje 109.000 korisnika iz kategorije energetski siromašnih
domaćinstava/kućanstava.

Pod uvjetima utvrđenim ovim Javnim pozivom pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti sljedeće kategorije energetski siromašnih domaćinstava/kućanstava:

a) Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

b) Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).

EON

c) Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene
mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinskoinvalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

d) Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).

Tekst Javnog poziva, uslove kao i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Energetska-pomoc-Tekst-Javnog-poziva

Energetska-pomoc-Prijavni-obrazac

kao i u Šalter sali Grada Gračanica, Centru za socijalni rad te u svim mjesnim zajednicama na području grada.

Napominje se da se prijave podnose jedinicama lokalne samouprave (Šalter sala – Grad Gračanica)  u periodu od 23.10.2023. godine do zaključno s 10.11.2023. godine.

Slični postovi

Back to top button