Događaji

Akcija uklanjanja i čišćenja smeća na lokaciji Čozalovo brdo

Mještani zaseoka Čozalovo brdo organizovali akciju uklanjanja i čišćenja smeća na dionici puta od skretanja za Čozalovo brdo na putu za Babiće pa sve do izlaza iz zaseoka prema Babićima u dužini od oko 2 km

Mještani zaseoka Čozalovo brdo organizovali su  akciju uklanjanja i čišćenja smeća na dionici puta od skretanja za Čozalovo brdo na putu za Babiće pa sve do izlaza iz zaseoka prema Babićima u dužini od oko 2 km.

Na navedenoj dionici nesavjesni građani i pored znakova koji su postavljeni da se ne baca i ne odlaže smeće na navedenom dijelu, nastavljaju da bacaju i pale isto, što direktno ugrožava zdravlje svih ljudi koji se kreću navedenom dionicom a naročito djece koja prolaze tim putem svaki dan u školu.

  Da bi problem bio još veći, u neposrednoj blizini, odnosno, ispod ovog puta i odlaganja smeća, nalaze se i dva izvorišta – „Zaštićena zona vodosnabdijevanja grada“ koja su također direktno ugrožena.

Ovim putem apeluje se na nesavjesne građane da ne odlažu više smeće na navedenoj dionici, i da su mještani stupili u kontakt i sa nadležnim institucijama kako bi postavili i video nadzor na navedenoj dionici, a nesavjesne građane kaznili.

Slični postovi

Back to top button