Vijesti

Objavljeni rezultati mjerenja zadovoljstva građana pružanjem usluga

Građani su ocjenjivali rad organa uprave i Općinskog vijeća

U proteklom periodu vršeno je anketiranje i ispitivanje 300 građana Gračanice o njihovom zadovoljstvu prilikom pružanja javnih usluga kao i o radu Općinskog vijeća. U odnosu na ispitivanje javnosti 2017. godine, primjetan je blagi porast zadovoljstva uslugama.

Anketiranje građana i građanki na području općine Gračanica se realizuje kao rezultat učešća Općine Gračanica u MEG projektu koji sprovodi UNDP.

Svrha anketiranja je bolje razumijevanje aktuelnih potreba građana, otvaranje dijaloga sa njima, te unaprijeđenje administrativnih i javnih usluga koje su u nadležnosti same Općine, te poređenje stanja o zadovoljstvu građana, koji je Općina Gračanica ostvarila u proteklom periodu.

Kompletni rezultati se nalaze u dokumentu na općinskoj web stranici a isti možete pronaći i na našem facebooku.

http://www.opcina-gracanica.ba/index.php/bs/aktuelno/2177-rezultati-mjerenja-zadovoljstva-gra%C4%91ana-javnim-uslugama-i-radom-op%C4%87inskog-vije%C4%87a-u-2018-godini.html

 

EON

Slični postovi

Back to top button